Профил на купувача

Договаряне без предварителна покана за участие

14.07.2016 [ Решение ]

15.07.2016 [ Образци на документи ]

29.08.2016 [ Протокол 1 ]

29.08.2016 [ Протокол договаряне ]

29.08.2016 [ Доклад ]

29.08.2016 [ Решение за прекратяване ]

Доставка на материали за котлоагрегати - 12004

16.06.2016 [ Свали докумeнтацията на твоя компютър ]

22.06.2016 [ Уточнение ]

24.06.2016 [ Разяснение ]

04.07.2016 [ Протокол 1 ]

04.07.2016 [ Протокол 2 ]

06.07.2016 [ Протокол 3 ]

14.07.2016 [ Протокол 4 ]

06.07.2016 [ Съобщение ]

08.07.2016 [ Решение ]

15.07.2016 [ Решение ]

19.07.2016 [ Решение ]

19.07.2016 [ Протокол ]

10.09.2016 [ Договор 12004-1 ]

10.09.2016 [ Договор 12004-2 ]

10.09.2016 [ Договор 12004-3 ]

10.09.2016 [ Договор 12004-4]

10.09.2016 [ Договор 12004-5 ]

10.09.2016 [ Договор 12004-6 ]

10.09.2016 [ Договор 12004-7]

10.09.2016 [ Договор 12004-12]

10.11.2016 [ Анекс към договор 12004-2 ]

10.11.2016 [ Обявление за изменение ЗОП 12004-2 ]

Доставка на материали и консумативи за изграждане на клетки на депо за неопасни производствени отпадъци на територията на съществуващ сгуроотвал на "Брикел" ЕАД по осем обособени позиции.

Разяснение 1 [ Свали докумeнтацията на твоя компютър ]

9.06.2016 [ Свали докумeнтацията на твоя компютър ]

30.06.2016 [ Решение ]

04.07.2016 [ Протокол 1 ]

04.07.2016 [ Протокол 2 ]

06.07.2016 [ Протокол 3 ]

14.07.2016 [ Протокол 4 ]

06.07.2016 [ Съобщение ]

08.07.2016 [ Решение ]

19.07.2016 [ Решение ]

19.07.2016 [ Протокол ]

10.09.2016 [ Договор 12003-2 ]

10.09.2016 [ Договор 12003-3 ]

10.09.2016 [ Договор 12003-4 ]

10.09.2016 [ Договор 12003-5 ]

12.09.2016 [ Договор 12003-7 ]

Доставка на калциев оксид или еквивалент за технологичните нужди на Брикел

15.04.2016 [ Свали докумeнтацията на твоя компютър ]

10.09.2016 [ Договор ]

Извършване на автотранспортни услуги - специализиран превоз на работниците и служителите на Брикел ЕАД

15.04.2016 [ Свали докумeнтацията на твоя компютър ]

Протоколи и решение

19.05.2016 [ Свали докумeнтацията на твоя компютър ]

Покана

31.05.2016 [ Свали докумeнтацията на твоя компютър ]

Доклад и решение

10.06.2016 [ Свали докумeнтацията на твоя компютър ]

Договор

15.07.2016 [ Свали документацията на своя компютър ]

31.05.2017 [ Решение за откриване ]

31.05.2017 [ Документация ]

31.05.2017 [ Образци на документи ]

03.07.2017 [ Протокол 1 - Интерком груп ]

03.07.2017 [ Протокол 2 - Тритон ]

03.07.2017 [ Протокол 3 - Вокимекс ]

03.07.2017 [ Решение за включване - Интерком груп ]

03.07.2017 [ Решение за включване - Тритон ]

03.07.2017 [ Решение за включване - Вокимекс ]

20.11.2017 [ Протокол 4 - Метал Груп Елит ]

20.11.2017 [ Решение за включване - Метал Елит Груп ]

07.02.2018 [ Протокол 5 - Технокомерс ]

07.02.2018 [ Решение за включване - Технокомерс ]

 

„Доставка на тръби използвани в парни котли и тръбопроводи по изискванията на ТУ 14 34602009, ТУ 143P552001”, реф. № КС-03-2017-01

12.09.2017 [ Решеие за възлагане ]

12.09.2017 [ Покани за представяне на оферти ]

12.09.2017 [ Документация ]

12.09.2017 [ Образци на документи ]

12.09.2017 [ Техническа спецификация ]

27.09.2017 [ Протокол 1 ]

27.09.2017 [ Протокол 2 ]

27.09.2017 [ Съобщение за отваряне на цена и договаряне ]

04.10.2017 [ Протокол договаряне ]

04.10.2017 [ Протокол 3 ]

04.10.2017 [ Доклад ]

04.10.2017 [ Решение за изпълнител ]

27.11.2017 [ Договор - Тритон ]

27.11.2017 [ Обявление за възложена поръчка ]

 

„Доставка на листова стомана, стоманени профили и други метални изделия от нелигирана конструкционна стомана”, реф. № КС-03-2017-02

26.10.2017 [ Решеие за възлагане ]

26.10.2017 [ Покани за представяне на оферти ]

26.10.2017 [ Документация ]

26.10.2017 [ Образци на документи ]

26.10.2017 [ Техническа спецификация ]

10.11.2017 [ Протокол 1 ]

10.11.2017 [ Протокол 2 ]

10.11.2017 [ Съобщение за отваряне на цени ]

20.11.2017 [ Протокол договаряне ]

20.11.2017 [ Протокол 3 ]

20.11.2017 [ Доклад ]

20.11.2017 [ Решение изпълнител ]

05.01.2018 [ Договор - Тритон ]

08.01.2018 [ Обявление за възложена поръчка ]

 

„Доставка на безшевни тръби от стомана марка СТ20 по изискванията на ТУ 14-3-460-2009, ТУ 14-3Р55-2001”, реф. № КС-03-2017-03

26.10.2017 [ Решеие за възлагане ]

26.10.2017 [ Покани за представяне на оферти ]

26.10.2017 [ Документация ]

26.10.2017 [ Образци на документи ]

26.10.2017 [ Техническа спецификация ]

10.11.2017 [ Протокол 1 ]

10.11.2017 [ Протокол 2 ]

10.11.2017 [ Съобщение за отваряне на цени ]

20.11.2017 [ Протокол договаряне - Тритон ]

20.11.2017 [ Протокол 3 ]

20.11.2017 [ Доклад ]

20.11.2017 [ Решение изпълнител ]

05.01.2018 [ Договор - Тритон ]

08.01.2018 [ Обявление за възложена поръчка ]

 

03.05.2017 [ решение]

03.05.2017 [документация]

03.05.2017 [образци]

04.08.2017 [ Протокол 1 - Аллур ]

04.08.2017 [ Протокол 2 - Брадър Комерс ]

04.08.2017 [ Протокол 3 - Хлебозавод Габрово ]

04.08.2017 [ Протокол 4 - Фууд Деливъри Експрес ]

04.08.2017 [ Решение за включване Аллур ]

04.08.2017 [ Решение за включване Брадър Комерс ]

04.08.2017 [ Решение за включване Фууд Деливъри Експрес ]

22.08.2017 [Протокол_5_-_Хлебозавод_Габрово ]

22.08.2017 [Решение_за_включване_Хлебозавод_Габрово ]

 

„Доставка на хранителни продукти”, с реф. № КС 01-2017-01

10.10.2017 [ Решеие за възлагане ]

10.10.2017 [ Покани за представяне на оферти ]

10.10.2017 [ Документация ]

10.10.2017 [ Образци на документи ]

10.10.2017 [ Технически спецификации ]

27.10.2017 [ Протокол 1 - Фууд Деливъри Експрес ]

10.11.2017 [ Протокол 2 ]

10.11.2017 [ Протокол 3 ]

10.11.2017 [ Съобщение за отваряне на цени ]

04.12.2017 [ Протокол договаряне ]

04.12.2017 [ Протокол 4 ]

04.12.2017 [ Окончателен доклад ]

04.12.2017 [ Решение ]

14.02.2018 [ Решение за прекратяване на ОП-8 ]

16.02.2018 [ Обявление за възложена поръчка ]

16.02.2018 [ Договор ОП-1 ]

16.02.2018 [ Договор ОП-2 ]

16.02.2018 [ Договор ОП-3 ]

16.02.2018 [ Договор ОП-4 ]

16.02.2018 [ Договор ОП-5 ]

16.02.2018 [ Договор ОП-6 ]

16.02.2018 [ Договор ОП-7 ]