14.05.2018 [ Обявление за създаване ]

14.05.2018 [ Решение за откриване ]

14.05.2018 [ Документация ]

14.05.2018 [ Образци на документи ]

14.05.2018 [ espd hr stoki ]

06.07.2018 [ Протокол 1 - Брадърс Комерс ]

06.07.2018 [ Протокол 2 - Хлебозавод Хасково ]

06.07.2018 [ Протокол 3 - Хлебопроизводство ]

06.07.2018 [ Решение за включване на Хлебопроизводство ]

31.07.2018 [ Протокол__4_Хлебозавод]

31.07.2018 [Протокол__5_Брадърс_комерс ]

31.07.2018 [Протокол__6__Нолев_Логистик ]

31.07.2018 [Протокол__7_Уикенд ]

31.07.2018 [Решение_вкл._Брадърс_комерс ]

31.07.2018 [Решение_вкл._Уикенд ]

31.07.2018 [Решение_за_вкл__Хлебозавод ]

17.08.2018 [Протокол__8_Нолев_Логистик ]

17.08.2018 [Решение_за_вкл._Нолев_Логисгик ]

12.09.2018 [ Протокол 9 - Саби 4 ]

12.09.2018 [ Решение за включване - Саби 4 ]

 

„Доставка на хранителни продукти”, с реф. № КС 01-2018-01

13.09.2018 [ Решение за откриване ]

13.09.2018 [ Покани за представяне на оферти ]

13.09.2018 [ Документация ]

13.09.2018 [ Образци на документи ]

22.10.2018 [ Протокол 1 ]

23.10.2018 [ Съобщение за отваряне на ценови предложения и договаряне ]

31.10.2018 [ Протокол 2 ]

31.10.2018 [ Протоколи договаряне ]

31.10.2018 [ Протокол 3 ]

31.10.2018 [ Окончателен доклад ]

31.10.2018 [ Решение изпълнител ]

14.12.2018 [ Обявление за възложена поръчка по ОП-5 ]

14.12.2018 [ Договор по ОП-5 ]

07.01.2019 [ Обявление за възложена поръчка ]

07.01.2019 [ Договор по ОП-1 ]

07.01.2019 [ Договор по ОП-2 ]

07.01.2019 [ Договор по ОП-3 ]

07.01.2019 [ Договор по ОП-4 ]

07.01.2019 [ Договор по ОП-6 ]

07.01.2019 [ Договор по ОП-7 ]

07.01.2019 [ Договор по ОП-8 ]

07.01.2019 [ Договор по ОП-9 ]

07.01.2019 [ Договор по ОП-10 ]

07.01.2019 [ Договор по ОП-11 ]