Процедури

12.04.2018 [ Решение за откриване ]

12.04.2018 [ Обявление за откриване ]

12.04.2018 [ Документация ]

12.04.2018 [ Образци на документи ]

12.04.2018 [ Указания за полълване ]

12.04.2018 [ espd-request ]

04.05.2018 [ Разяснение 1 ]

09.05.2018 [ Разяснение 2 ]

21.06.2018 [ Протокол 1 ]

14.08.2018 [ Съобщение за отваряне на ценови съобщения ]

09.10.2018 [ Протокол 2 ]

09.10.2018 [ Протокол 3 ]

09.10.2018 [ Протокол 4 ]

09.10.2018 [ Доклад ]

09.10.2018 [ Решение за изпълнител ]

09.10.2018 [ Решение за прекратяване на ОП-5 ]

26.10.2018 [ Обявление за прекратяване на ОП-5 ]

17.01.2019 [ Обявление за възложена поръчка за ОП-2 и ОП-4 ]

17.01.2019 [ Договор за ОП-2 ]

17.01.2019 [ Договор за ОП-4 ]

14.02.2019 [ Обявление за възлагане на ОП-1 и ОП-3 ]

14.02.2019 [ Договор за ОП-1 ]

14.02.2019 [ Договор за ОП-3 ]

29.07.2019 [Обявление за приключване на договор 12001-1 ]

29.07.2019 [Обявление за приключване на договор 12001-2 ]

29.07.2019 [Обявление за приключване на договор 12001-3 ]

29.07.2019 [Обявление за приключване на договор 12001-4 ]

Договаряне без предварителна покана за участие

14.07.2016 [ Решение ]

15.07.2016 [ Образци на документи ]

29.08.2016 [ Протокол 1 ]

29.08.2016 [ Протокол договаряне ]

29.08.2016 [ Доклад ]

29.08.2016 [ Решение за прекратяване ]

Доставка на материали за котлоагрегати - 12004

16.06.2016 [ Свали докумeнтацията на твоя компютър ]

22.06.2016 [ Уточнение ]

24.06.2016 [ Разяснение ]

04.07.2016 [ Протокол 1 ]

04.07.2016 [ Протокол 2 ]

06.07.2016 [ Протокол 3 ]

14.07.2016 [ Протокол 4 ]

06.07.2016 [ Съобщение ]

08.07.2016 [ Решение ]

15.07.2016 [ Решение ]

19.07.2016 [ Решение ]

19.07.2016 [ Протокол ]

10.09.2016 [ Договор 12004-1 ]

10.09.2016 [ Договор 12004-2 ]

10.09.2016 [ Договор 12004-3 ]

10.09.2016 [ Договор 12004-4]

10.09.2016 [ Договор 12004-5 ]

10.09.2016 [ Договор 12004-6 ]

10.09.2016 [ Договор 12004-7]

10.09.2016 [ Договор 12004-12]

10.11.2016 [ Анекс към договор 12004-2 ]

10.11.2016 [ Обявление за изменение ЗОП 12004-2 ]

09.10.2018 [ Обявление за приключване на договор 12004-1 ]

24.10.2018 [ Обявление за приключване на договор 12004-3 ]

24.10.2018 [ Обявление за приключване на договор 12004-5 ]

24.10.2018 [ Обявление за приключване на договор 12004-6 ]

24.10.2018 [ Обявление за приключване на договор 12004-7 ]

24.10.2018 [ Обявление за приключване на договор 12004-12 ]

15.11.2018 [ Обявление за приключване на договор 12004-2 ]

Доставка на материали и консумативи за изграждане на клетки на депо за неопасни производствени отпадъци на територията на съществуващ сгуроотвал на "Брикел" ЕАД по осем обособени позиции.

Разяснение 1 [ Свали докумeнтацията на твоя компютър ]

9.06.2016 [ Свали докумeнтацията на твоя компютър ]

30.06.2016 [ Решение ]

04.07.2016 [ Протокол 1 ]

04.07.2016 [ Протокол 2 ]

06.07.2016 [ Протокол 3 ]

14.07.2016 [ Протокол 4 ]

06.07.2016 [ Съобщение ]

08.07.2016 [ Решение ]

19.07.2016 [ Решение ]

19.07.2016 [ Протокол ]

10.09.2016 [ Договор 12003-2 ]

10.09.2016 [ Договор 12003-3 ]

10.09.2016 [ Договор 12003-4 ]

10.09.2016 [ Договор 12003-5 ]

12.09.2016 [ Договор 12003-7 ]

09.11.2018 [ Обявление за приключване на договор 12003-2 ]

09.11.2018 [ Обявление за приключване на договор 12003-3 ]

09.11.2018 [ Обявление за приключване на договор 12003-4 ]

20.03.2019 [ Обявление за приключване на договор 12003-7 ]

Доставка на калциев оксид или еквивалент за технологичните нужди на Брикел

15.04.2016 [ Свали докумeнтацията на твоя компютър ]

10.09.2016 [ Договор ]

Извършване на автотранспортни услуги - специализиран превоз на работниците и служителите на Брикел ЕАД

15.04.2016 [ Свали докумeнтацията на твоя компютър ]

Протоколи и решение

19.05.2016 [ Свали докумeнтацията на твоя компютър ]

Покана

31.05.2016 [ Свали докумeнтацията на твоя компютър ]

Доклад и решение

10.06.2016 [ Свали докумeнтацията на твоя компютър ]

Договор

15.07.2016 [ Свали документацията на своя компютър ]