Договаряне без предварителна покана за участие

21.07.2016 [ Решениеза откриване ]

21.07.2016 [ Образци на документи ]

21.07.2016 [ Проект на договор ]

04.08.2016 [ Протокол 1 ]

04.08.2016 [ Протокол договаряне ]

04.08.2016 [ Решение ]

04.08.2016 [ Доклад ]

30.09.2016 [ Договор ]

22.11.2018 [ Обявление за приключване на договор ]