Договаряне без предварителна покана за участие.

21.07.2016 [ Решениеза откриване ]

21.07.2016 [ Образци на документи ]

21.07.2016 [ Проект на договор ]

24.08.2016 [ Протокол 1 ]

24.08.2016 [ Протокол договаряне ]

24.08.2016 [ Доклад ]

24.08.2016 [ Решение ]

04.01.2017 [ Договор ]

17.02.2017 [ Обявление за възложена поръчка ]

27.02.2019 [ Обявление за приключен договор ]