Договаряне без предварителна покана за участие.

21.07.2016 [ Решениеза откриване ]

21.07.2016 [ Образци на документи ]

21.07.2016 [ Проект на договор ]

04.08.2016 [ Протокол 1 ]

04.08.2016 [ Протокол договаряне ]

04.08.2016 [ Решение ]

04.08.2016 [ Доклад ]

31.01.2017 [ Решение за прекратяване ]

01.02.2017 [ Обявление за прекратяване ]