Договаряне без предварителна покана за участие.

29.07.2016 [ Образци на документи ]

29.07.2016 [ Проект на договор ]

29.07.2016 [ Решение за откриване ]

15.08.2016 [ Протокол 1 ]

15.08.2016 [ Протокол договаряне 1 ]

15.08.2016 [ Протокол договаряне 2 ]

15.08.2016 [ Доклад ]

15.08.2016 [ Решение ]

30.09.2016 [ Договор ]

09.11.2016 [ Обявление за приключване на договор 92007 ]