19.10.2016 [ Документация ]

19.10.2016 [ Решение ]

19.10.2016 [ Обявление ]

19.10.2016 [ Документация - pdf ]

26.10.2016 [ Разяснение ]

01.11.2016 [ Разяснение-2 ]

06.12.2016 [ Протокол 1 ]

06.12.2016 [ Протокол 2 ]

06.12.2016 [ Протокол 3 ]

06.12.2016 [ Съобщение за отваряне на ценови предложения ]

20.12.2016 [ Протокол 4 ]

03.02.2017 [ Доклад комисия ]

03.02.2017 [ Решение за изпълнител ]

30.03.2017 [ Договор 1 ]

30.03.2017 [ Договор 2 ]

30.03.2017 [ Договор 3 ]

30.03.2017 [ Договор 4 ]

30.03.2017 [ Обявление за възложена поръчка ]

15.01.2019 [ Обявление за приключен договор по ОП-1 ]

15.01.2019 [ Обявление за приключен договор по ОП-2 ]

15.01.2019 [ Обявление за приключен договор по ОП-3 ]

15.01.2019 [ Обявление за приключен договор по ОП-4 ]