23.11.2016 [ Документация ]

23.11.2016 [ Решение ]

23.11.2016 [ Обявление ]

30.11.2016 [ Изменение на обявление ]

30.11.2016 [ Коригирана документация ]

24.01.2017 [ Протокол 1 ]

24.01.2017 [ Протокол 2 ]

24.01.2017 [ Протокол 3 ]

24.01.2017 [ Съобщение за отваряне на ценови параметри ]

01.02.2017 [ Решение за прекратяване на обособена позиция 2 ]

02.02.2017 [ Обявление за прекратяване на обособена позиция 2 ]

20.02.2017 [ Протокол 4 ]

20.02.2017 [ Доклад ]

21.02.2017 [ Решение за прекратяване на обособена позиция 1 ]

24.02.2017 [ Обявление за прекратяване на обособена позиция 1 ]