12.04.2018 [ Решение за откриване ]

12.04.2018 [ Обявление за откриване ]

12.04.2018 [ Документация ]

12.04.2018 [ Образци на документи ]

12.04.2018 [ Указания за полълване ]

12.04.2018 [ espd-request ]

23.04.2018 [ Разяснение ]

26.06.2018 [ Протокол 1 ]

31.07.2018 [Съобщение_за_отваряне_на_цени ]

03.09.2018 [ Протокол 2 ]

03.09.2018 [ Протокол 3 ]

03.09.2018 [ Протокол 4 ]

03.09.2018 [ Доклад ]

03.09.2018 [ Решение за изпълнител ]

03.12.2018 [ Обявление за възложена поръчка по ОП 1, 2, 3 и 4 ]

03.12.2018 [ Договор 12002-1 ]

03.12.2018 [ Договор 12002-2 ]

03.12.2018 [ Договор 12002-3 ]

03.12.2018 [ Договор 12002-4 ]

01.06.2020 [Обявление за приключен договор 12002-1 ]

01.06.2020 [Обявление за приключен договор 12002-2 ]

01.06.2020 [Обявление за приключен договор 12002-3 ]

01.06.2020 [Обявление за приключен договор 12002-4 ]