Процедури

Договаряне без предварителна покана за участие

14.07.2016 [ Решение ]

15.07.2016 [ Образци на документи ]

29.08.2016 [ Протокол 1 ]

29.08.2016 [ Протокол договаряне ]

29.08.2016 [ Доклад ]

29.08.2016 [ Решение за прекратяване ]

Доставка на материали за котлоагрегати - 12004

16.06.2016 [ Свали докумeнтацията на твоя компютър ]

22.06.2016 [ Уточнение ]

24.06.2016 [ Разяснение ]

04.07.2016 [ Протокол 1 ]

04.07.2016 [ Протокол 2 ]

06.07.2016 [ Протокол 3 ]

14.07.2016 [ Протокол 4 ]

06.07.2016 [ Съобщение ]

08.07.2016 [ Решение ]

15.07.2016 [ Решение ]

19.07.2016 [ Решение ]

19.07.2016 [ Протокол ]

10.09.2016 [ Договор 12004-1 ]

10.09.2016 [ Договор 12004-2 ]

10.09.2016 [ Договор 12004-3 ]

10.09.2016 [ Договор 12004-4]

10.09.2016 [ Договор 12004-5 ]

10.09.2016 [ Договор 12004-6 ]

10.09.2016 [ Договор 12004-7]

10.09.2016 [ Договор 12004-12]

10.11.2016 [ Анекс към договор 12004-2 ]

10.11.2016 [ Обявление за изменение ЗОП 12004-2 ]

09.10.2018 [ Обявление за приключване на договор 12004-1 ]

24.10.2018 [ Обявление за приключване на договор 12004-3 ]

24.10.2018 [ Обявление за приключване на договор 12004-5 ]

24.10.2018 [ Обявление за приключване на договор 12004-6 ]

24.10.2018 [ Обявление за приключване на договор 12004-7 ]

24.10.2018 [ Обявление за приключване на договор 12004-12 ]

15.11.2018 [ Обявление за приключване на договор 12004-2 ]

Доставка на материали и консумативи за изграждане на клетки на депо за неопасни производствени отпадъци на територията на съществуващ сгуроотвал на "Брикел" ЕАД по осем обособени позиции.

Разяснение 1 [ Свали докумeнтацията на твоя компютър ]

9.06.2016 [ Свали докумeнтацията на твоя компютър ]

30.06.2016 [ Решение ]

04.07.2016 [ Протокол 1 ]

04.07.2016 [ Протокол 2 ]

06.07.2016 [ Протокол 3 ]

14.07.2016 [ Протокол 4 ]

06.07.2016 [ Съобщение ]

08.07.2016 [ Решение ]

19.07.2016 [ Решение ]

19.07.2016 [ Протокол ]

10.09.2016 [ Договор 12003-2 ]

10.09.2016 [ Договор 12003-3 ]

10.09.2016 [ Договор 12003-4 ]

10.09.2016 [ Договор 12003-5 ]

12.09.2016 [ Договор 12003-7 ]

09.11.2018 [ Обявление за приключване на договор 12003-2 ]

09.11.2018 [ Обявление за приключване на договор 12003-3 ]

09.11.2018 [ Обявление за приключване на договор 12003-4 ]

20.03.2019 [ Обявление за приключване на договор 12003-7 ]