03.05.2017 [ решение]

03.05.2017 [документация]

03.05.2017 [образци]

04.08.2017 [ Протокол 1 - Аллур ]

04.08.2017 [ Протокол 2 - Брадър Комерс ]

04.08.2017 [ Протокол 3 - Хлебозавод Габрово ]

04.08.2017 [ Протокол 4 - Фууд Деливъри Експрес ]

04.08.2017 [ Решение за включване Аллур ]

04.08.2017 [ Решение за включване Брадър Комерс ]

04.08.2017 [ Решение за включване Фууд Деливъри Експрес ]

22.08.2017 [Протокол_5_-_Хлебозавод_Габрово ]

22.08.2017 [Решение_за_включване_Хлебозавод_Габрово ]

04.05.2018 [ Решение за прекратяване ]

14.05.2018 [ Обявление за прекратяване ]

 

„Доставка на хранителни продукти”, с реф. № КС 01-2017-01

10.10.2017 [ Решеие за възлагане ]

10.10.2017 [ Покани за представяне на оферти ]

10.10.2017 [ Документация ]

10.10.2017 [ Образци на документи ]

10.10.2017 [ Технически спецификации ]

27.10.2017 [ Протокол 1 - Фууд Деливъри Експрес ]

10.11.2017 [ Протокол 2 ]

10.11.2017 [ Протокол 3 ]

10.11.2017 [ Съобщение за отваряне на цени ]

04.12.2017 [ Протокол договаряне ]

04.12.2017 [ Протокол 4 ]

04.12.2017 [ Окончателен доклад ]

04.12.2017 [ Решение ]

14.02.2018 [ Решение за прекратяване на ОП-8 ]

16.02.2018 [ Обявление за възложена поръчка ]

16.02.2018 [ Договор ОП-1 ]

16.02.2018 [ Договор ОП-2 ]

16.02.2018 [ Договор ОП-3 ]

16.02.2018 [ Договор ОП-4 ]

16.02.2018 [ Договор ОП-5 ]

16.02.2018 [ Договор ОП-6 ]

16.02.2018 [ Договор ОП-7 ]

28.02.2018 [ Обявление за прекратяване на ОП-8 ]

27.02.2019 [ Обявление за приключен договор по ОП-1 ]

27.02.2019 [ Обявление за приключен договор по ОП-2 ]

27.02.2019 [ Обявление за приключен договор по ОП-3 ]

27.02.2019 [ Обявление за приключен договор по ОП-4 ]

27.02.2019 [ Обявление за приключен договор по ОП-5 ]

27.02.2019 [ Обявление за приключен договор по ОП-6 ]

27.02.2019 [ Обявление за приключен договор по ОП-7 ]