31.05.2017 [ Решение за откриване ]

31.05.2017 [ Документация ]

31.05.2017 [ Образци на документи ]

03.07.2017 [ Протокол 1 - Авангард консулт ]

03.07.2017 [ Протокол 2 - Технотрейд Ко ]

03.07.2017 [ Протокол 3 - Тиви груп ]

03.07.2017 [ Протокол 4 - Белоруски лагери ]

03.07.2017 [ Решение за включване - Авангард консулт ]

03.07.2017 [ Решение за включване - Технотрейд Ко ]

03.07.2017 [ Решение за включване - Тиви груп ]

03.07.2017 [ Решение за включване - Белоруски лагери ]

09.01.2018 [ Протокол 5 - Кастел Карлово ]

09.01.2018 [ Решение за включване - Кастел Карлово ]

02.03.2018 [ Протокол 6 - Ником Корект ]

02.03.2018 [ Решение за включване - Ником Корект ]

 

„Доставка на лагери за технологичните нужди на „Брикел” ЕАД”, реф. № КС-02-2017-01

02.01.2018 [ Решение ]

02.01.2018 [ Документация ]

02.01.2018 [ Покани за оферти ]

02.01.2018 [ Образци на документи ]

23.01.2018 [ Съобщение за отваряне на цени ]

27.02.2018 [ Протокол 1 ]

27.02.2018 [ Протокол 2 ]

27.02.2018 [ Протокол 3 ]

27.02.2018 [ Протоколи договаряне ]

27.02.2018 [ Окончателен доклад ]

27.02.2018 [ Решение изпълнител ]

19.04.2018 [ Обявление за възложена поръчка ]

19.04.2018 [ Договор - Тиви Груп ]

 

„Доставка на лагери с отговорно предназначение за технологичните нужди на „Брикел” ЕАД”, реф. № КС-02-2017-02

19.04.2019 [ Решение за откриване на процедура ]

19.04.2019 [ Покани за първоначална оферта ]

19.04.2019 [ Документация ]

19.04.2019 [ Образци на документи ]

24.04.2019 [ Разяснение 1 ]

18.06.2019 [ Съобщение за отваряне на ценови предложения ]

18.06.2019 [ Протокол 1 ]

18.06.2019 [ Протокол 2 ]

18.07.2019 [ Протокол жребий ]

18.07.2019 [ Протоколи договаряне ]

18.07.2019 [ Протокол 3 ]

18.07.2019 [ Протокол 4 ]

18.07.2019 [ Окончателен доклад ]

18.07.2019 [ Решение изпълнител ]

30.09.2019 [ Обявление за възложена поръчка ]

30.09.2019 [ Договор Тиви груп ]

30.09.2019 [ Договор Белоруски лагери ]