19.06.2017 [ Документация ]

19.06.2017 [ Образци на документи ]

19.06.2017 [ Обявление ]

19.06.2017 [ Решение за откриване ]

28.06.2017 [ Разяснение 1 ]

08.08.2017 [ Протокол 1 - Ко Ник ]

08.08.2017 [ Протокол 2 - Приста Ойл ]

08.08.2017 [ Решение за включване - Приста Ойл Холдинг ]

05.02.2018 [ Протокол 3 - Ко Ник ]

05.02.2018 [ Решение за отказ за включване - Ко Ник ]

Доставка на масла и греси за нуждите на „Брикел” ЕАД” –реф. № КС 09-2017-01

14.11.2018 [ Решение за откреване на процедура ]

14.11.2018 [ Покана за първоначална оферта ]

14.11.2018 [ Документация ]

14.11.2018 [ Техническа спецификация ]

14.11.2018 [ Образци на документи ]

27.11.2018 [ Съобщение за отваряне на ценови предложения ]

13.12.2018 [ Протокол 1 ]

13.12.2018 [ Протокол 2 ]

13.12.2018 [ Протокол преговори ]

13.12.2018 [ Протокол 3 ]

13.12.2018 [ Окончателен доклад ]

13.12.2018 [ Решение Изпълнител ]

21.01.2019 [ Обявление за възложена поръчка ]

21.01.2019 [ Договор ]