02.08.2017 [ Решение ]

02.08.2017 [ Обявление ]

02.08.2017 [ Документация ]

02.08.2017 [ Образци на документи ]

12.10.2017 [ Протокол 1 - Булконтраст ]

04.12.2017 [ Протокол 2 - Булконтракт ]

04.12.2017 [ Решение за включване - Булконтракт ]

 

„Доставка на натурална минерална вода”, реф. № КС 13-2017-01

04.05.2018 [ Решение за откриване ]

04.05.2018 [ Покана за първоначална оферта ]

04.05.2018 [ Документация ]

04.05.2018 [ Образци на документи ]

15.05.2018 [ Съобщение за отваряне на цени ]

22.05.2018 [ Протокол 1 ]

22.05.2018 [ Протокол 2 ]

22.05.2018 [ Протокол 3 ]

22.05.2018 [ Протокол договаряне ]

22.05.2018 [ Доклад ]

22.05.2018 [ Решение ]

11.07.2018 [ Обявление за възложена поръчка ]

11.07.2018 [ Договор ]

 

„Доставка на натурална минерална вода”, реф. № КС 13-2017-02

26.11.2019 [ Решение за откриване ]

26.11.2019 [ Покана за първоначална оферта ]

26.11.2019 [ Документация ]

26.11.2019 [ Образци на документи ]

12.12.2019 [ Съобщение за отваряне на ценови предложения ]

10.01.2020 [ Протокол 1 ]

10.01.2020 [ Протокол 2 ]

10.01.2020 [ Протокол договаряне ]

10.01.2020 [ Протокол 3 ]

10.01.2020 [ Окончателен доклад ]

10.01.2020 [ Решение изпълнител ]

20.11.2020 [ Обявление за възложена поръчка ]

20.11.2020 [ Договор ]