Квалификационни системи

 

 

31.05.2017 [ Решение за откриване ]

31.05.2017 [ Документация ]

31.05.2017 [ Образци на документи ]

03.07.2017 [ Протокол 1 - Интерком груп ]

03.07.2017 [ Протокол 2 - Тритон ]

03.07.2017 [ Протокол 3 - Вокимекс ]

03.07.2017 [ Решение за включване - Интерком груп ]

03.07.2017 [ Решение за включване - Тритон ]

03.07.2017 [ Решение за включване - Вокимекс ]

20.11.2017 [ Протокол 4 - Метал Груп Елит ]

20.11.2017 [ Решение за включване - Метал Елит Груп ]

07.02.2018 [ Протокол 5 - Технокомерс ]

07.02.2018 [ Решение за включване - Технокомерс ]

 

„Доставка на тръби използвани в парни котли и тръбопроводи по изискванията на ТУ 14 34602009, ТУ 143P552001”, реф. № КС-03-2017-01

12.09.2017 [ Решеие за възлагане ]

12.09.2017 [ Покани за представяне на оферти ]

12.09.2017 [ Документация ]

12.09.2017 [ Образци на документи ]

12.09.2017 [ Техническа спецификация ]

27.09.2017 [ Протокол 1 ]

27.09.2017 [ Протокол 2 ]

27.09.2017 [ Съобщение за отваряне на цена и договаряне ]

04.10.2017 [ Протокол договаряне ]

04.10.2017 [ Протокол 3 ]

04.10.2017 [ Доклад ]

04.10.2017 [ Решение за изпълнител ]

27.11.2017 [ Договор - Тритон ]

27.11.2017 [ Обявление за възложена поръчка ]

21.02.2019 [ Обявление за приключване на договор ]

 

„Доставка на листова стомана, стоманени профили и други метални изделия от нелигирана конструкционна стомана”, реф. № КС-03-2017-02

26.10.2017 [ Решеие за възлагане ]

26.10.2017 [ Покани за представяне на оферти ]

26.10.2017 [ Документация ]

26.10.2017 [ Образци на документи ]

26.10.2017 [ Техническа спецификация ]

10.11.2017 [ Протокол 1 ]

10.11.2017 [ Протокол 2 ]

10.11.2017 [ Съобщение за отваряне на цени ]

20.11.2017 [ Протокол договаряне ]

20.11.2017 [ Протокол 3 ]

20.11.2017 [ Доклад ]

20.11.2017 [ Решение изпълнител ]

05.01.2018 [ Договор - Тритон ]

08.01.2018 [ Обявление за възложена поръчка ]

21.02.2019 [ Обявление за приключване на договор ]

 

„Доставка на безшевни тръби от стомана марка СТ20 по изискванията на ТУ 14-3-460-2009, ТУ 14-3Р55-2001”, реф. № КС-03-2017-03

26.10.2017 [ Решеие за възлагане ]

26.10.2017 [ Покани за представяне на оферти ]

26.10.2017 [ Документация ]

26.10.2017 [ Образци на документи ]

26.10.2017 [ Техническа спецификация ]

10.11.2017 [ Протокол 1 ]

10.11.2017 [ Протокол 2 ]

10.11.2017 [ Съобщение за отваряне на цени ]

20.11.2017 [ Протокол договаряне - Тритон ]

20.11.2017 [ Протокол 3 ]

20.11.2017 [ Доклад ]

20.11.2017 [ Решение изпълнител ]

05.01.2018 [ Договор - Тритон ]

08.01.2018 [ Обявление за възложена поръчка ]

13.11.2019 [ Обявление за приключване на договор КС-03-2017-03 ]

 

„Доставка на горещо валцовани безшевни тръби по осем обособени позиции” - реф. № КС-03-2017-04

01.03.2018 [ Решение за възлагане ]

01.03.2018 [ Покани за оферти ]

01.03.2018 [ Документация ]

01.03.2018 [ Образци на документи ]

26.03.2018 [ Съобщение за отваряне на ценови параметри ]

25.04.2018 [ Протокол 1 ]

25.04.2018 [ Протокол 2 ]

25.04.2018 [ Протоколи договаряне - Технокомерс ]

25.04.2018 [ Протоколи договаряне - Тритон ]

25.04.2018 [ Протокол 3 ]

25.04.2018 [ Окончателен доклад ]

25.04.2018 [ Решение ]

25.04.2018 [ Решение за прекратяване ]

02.05.2018 [ Обявление за прекратяване на ОП 6,7,8 ]

01.06.2018 [ Решение за изпълнител на ОП 2 ]

04.07.2018 [ Обявление за възложена поръчка по ОП 1, 2, 3, 4 и 5 ]

04.07.2018 [ Договор по ОП-1 - Тритон ООД ]

04.07.2018 [ Договор по ОП-2 - Тритон ООД ]

04.07.2018 [ Договор по ОП-3 - Тритон ООД ]

04.07.2018 [ Договор по ОП-4 - Тритон ООД ]

04.07.2018 [ Договор по ОП-5 - Тритон ООД ]

21.02.2019 [ Обявление за приключване на договор ]

13.11.2019 [ Обявление за приключване на договор КС-03-2017-04-1 ]

09.01.2020 [ Обявление за приключване на договор КС-03-2007-04-2 ]

28.05.2020 [ Обявление за приключване на договор КС-03-2017-04-5 ]

 

„Доставка на стоманени тръби, листова стомана, стоманени профили и други метални изделия от нелигирана, конструкционна стомана, необходими за извършване на основен ремонт на КА №3 на "Брикел" ЕАД", реф. № КС-03-2017-05

03.05.2018 [ Решение за възлагане ]

03.05.2018 [ Покани за оферти ]

03.05.2018 [ Документация ]

03.05.2018 [ Образци на документи ]

11.06.2018 [ Съобщение за отваряне на цени ]

14.08.2018 [ Протокол 1 ]

14.08.2018 [ Протокол 2 ]

14.08.2018 [ Протокол 3 ]

14.08.2018 [ Протоколи договаряне ]

14.08.2018 [ Доклад ]

14.08.2018 [ Решение за изпълнител за ОП 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 9 ]

14.08.2018 [ Решение за прекратяване на ОП 8 и 10 ]

29.08.2018 [ Обявление за прекратяване на ОП 8 и 10 ]

21.11.2018 [ Обявление за възложени поръчки ОП 1, 2, 3, 5, 6 и 9 ]

21.11.2018 [ Договор за ОП 1 ]

21.11.2018 [ Договор за ОП 2 ]

21.11.2018 [ Договор за ОП 3 ]

21.11.2018 [ Договор за ОП 5 ]

21.11.2018 [ Договор за ОП 6 ]

21.11.2018 [ Договор за ОП 9 ]

14.12.2018 [ Обявление за възложена поръчка по ОП-4 ]

14.12.2018 [ Договор по ОП-4 ]

07.02.2019 [ Решение за прекратяване на ОП 7 ]

21.02.2019 [ Обявление за прекратяване на ОП 7 ]

 

31.05.2017 [ Решение за откриване ]

31.05.2017 [ Документация ]

31.05.2017 [ Образци на документи ]

03.07.2017 [ Протокол 1 - Авангард консулт ]

03.07.2017 [ Протокол 2 - Технотрейд Ко ]

03.07.2017 [ Протокол 3 - Тиви груп ]

03.07.2017 [ Протокол 4 - Белоруски лагери ]

03.07.2017 [ Решение за включване - Авангард консулт ]

03.07.2017 [ Решение за включване - Технотрейд Ко ]

03.07.2017 [ Решение за включване - Тиви груп ]

03.07.2017 [ Решение за включване - Белоруски лагери ]

09.01.2018 [ Протокол 5 - Кастел Карлово ]

09.01.2018 [ Решение за включване - Кастел Карлово ]

02.03.2018 [ Протокол 6 - Ником Корект ]

02.03.2018 [ Решение за включване - Ником Корект ]

 

„Доставка на лагери за технологичните нужди на „Брикел” ЕАД”, реф. № КС-02-2017-01

02.01.2018 [ Решение ]

02.01.2018 [ Документация ]

02.01.2018 [ Покани за оферти ]

02.01.2018 [ Образци на документи ]

23.01.2018 [ Съобщение за отваряне на цени ]

27.02.2018 [ Протокол 1 ]

27.02.2018 [ Протокол 2 ]

27.02.2018 [ Протокол 3 ]

27.02.2018 [ Протоколи договаряне ]

27.02.2018 [ Окончателен доклад ]

27.02.2018 [ Решение изпълнител ]

19.04.2018 [ Обявление за възложена поръчка ]

19.04.2018 [ Договор - Тиви Груп ]

 

„Доставка на лагери с отговорно предназначение за технологичните нужди на „Брикел” ЕАД”, реф. № КС-02-2017-02

19.04.2019 [ Решение за откриване на процедура ]

19.04.2019 [ Покани за първоначална оферта ]

19.04.2019 [ Документация ]

19.04.2019 [ Образци на документи ]

24.04.2019 [ Разяснение 1 ]

18.06.2019 [ Съобщение за отваряне на ценови предложения ]

18.06.2019 [ Протокол 1 ]

18.06.2019 [ Протокол 2 ]

18.07.2019 [ Протокол жребий ]

18.07.2019 [ Протоколи договаряне ]

18.07.2019 [ Протокол 3 ]

18.07.2019 [ Протокол 4 ]

18.07.2019 [ Окончателен доклад ]

18.07.2019 [ Решение изпълнител ]

30.09.2019 [ Обявление за възложена поръчка ]

30.09.2019 [ Договор Тиви груп ]

30.09.2019 [ Договор Белоруски лагери ]

03.05.2017 [ решение]

03.05.2017 [документация]

03.05.2017 [образци]

04.08.2017 [ Протокол 1 - Аллур ]

04.08.2017 [ Протокол 2 - Брадър Комерс ]

04.08.2017 [ Протокол 3 - Хлебозавод Габрово ]

04.08.2017 [ Протокол 4 - Фууд Деливъри Експрес ]

04.08.2017 [ Решение за включване Аллур ]

04.08.2017 [ Решение за включване Брадър Комерс ]

04.08.2017 [ Решение за включване Фууд Деливъри Експрес ]

22.08.2017 [Протокол_5_-_Хлебозавод_Габрово ]

22.08.2017 [Решение_за_включване_Хлебозавод_Габрово ]

04.05.2018 [ Решение за прекратяване ]

14.05.2018 [ Обявление за прекратяване ]

 

„Доставка на хранителни продукти”, с реф. № КС 01-2017-01

10.10.2017 [ Решеие за възлагане ]

10.10.2017 [ Покани за представяне на оферти ]

10.10.2017 [ Документация ]

10.10.2017 [ Образци на документи ]

10.10.2017 [ Технически спецификации ]

27.10.2017 [ Протокол 1 - Фууд Деливъри Експрес ]

10.11.2017 [ Протокол 2 ]

10.11.2017 [ Протокол 3 ]

10.11.2017 [ Съобщение за отваряне на цени ]

04.12.2017 [ Протокол договаряне ]

04.12.2017 [ Протокол 4 ]

04.12.2017 [ Окончателен доклад ]

04.12.2017 [ Решение ]

14.02.2018 [ Решение за прекратяване на ОП-8 ]

16.02.2018 [ Обявление за възложена поръчка ]

16.02.2018 [ Договор ОП-1 ]

16.02.2018 [ Договор ОП-2 ]

16.02.2018 [ Договор ОП-3 ]

16.02.2018 [ Договор ОП-4 ]

16.02.2018 [ Договор ОП-5 ]

16.02.2018 [ Договор ОП-6 ]

16.02.2018 [ Договор ОП-7 ]

28.02.2018 [ Обявление за прекратяване на ОП-8 ]

27.02.2019 [ Обявление за приключен договор по ОП-1 ]

27.02.2019 [ Обявление за приключен договор по ОП-2 ]

27.02.2019 [ Обявление за приключен договор по ОП-3 ]

27.02.2019 [ Обявление за приключен договор по ОП-4 ]

27.02.2019 [ Обявление за приключен договор по ОП-5 ]

27.02.2019 [ Обявление за приключен договор по ОП-6 ]

27.02.2019 [ Обявление за приключен договор по ОП-7 ]