Цени на насипни брикети
18000 лева
-
тон с ДДС
Цени на пакетирани брикети
20000 лева
-
тон с ДДС
Цени за частни абонати
65.556 лв.
-
MW с ДДС
Цени за бизнес абонати
65.556 лв.
-
MW с ДДС