Цени на насипни брикети
18000 лева
-
тон с ДДС
Цени на пакетирани брикети
20000 лева
-
тон с ДДС