Цени за частни абонати за периода 01.07.2021-30.06.2022г.
70.39 лв.
-
MWh без ДДС
Цени за бизнес абонати за периода 01.07.2021-30.06.2022г.
70.39 лв.
-
MWh без ДДС