"Брикел" ЕАД уведомява своите абонати, че поради извършване на аварийни ремонтни временно спира топлоподаването на следните улици: част от ул. „Славянска”, част от бул. „Република”, част от ул. „Кирил и Методий”, ул. „Вихрен”, ул. „Люлин”, ул. „Княз Борис”, ул. „Персенк”, ул. „Сергей Румянцев” и ОУ ”Паисий Хилендарски”.