ПРЕСЦЕНТЪР

"Брикел" ЕАД уведомява своите абонати, че поради извършване на аварийни ремонтни временно спира топлоподаването на следните улици: част от ул. „Славянска”, част от бул. „Република”, част от ул. „Кирил и Методий”, ул. „Вихрен”, ул. „Люлин”, ул. „Княз Борис”, ул. „Персенк”, ул. „Сергей Румянцев” и ОУ ”Паисий Хилендарски”.

На основание чл.9.3 от лицензия за пренос на топлинна енергия №Л-095-05/14.03.2001 г. Ви уведомяваме, че, считано от 07.03.2016 г. до 25.03.2016 г. включително, "Брикел" ЕАД ще преустанови снабдяването с топлинна енергия на всички потребители на територията на град Гълъбово.

На проведените традиционни VII спортни игри "За служители в системата на енергетиката" от 24 до 29 май 2015 год. в ММЦ Приморско участниците от Брикел ЕАД гр. Гълъбово спечелиха следните отличия: